català
castellano
english
frances
italiano
 
 

“...La restauració constitueix el moment metodològic del reconeixement de l’obra d’art, en la seva consistència física i en la seva doble polaritat estètica i històrica, per assegurar la seva transmissió al futur...” Cesare Brandi “Teoria de la Restauració” 1977

“... Una exigència fonamental de la restauració és respectar i salvaguardar l’autenticitat dels elements constructius...Tota intervenció en una obra ha de dur-se a terme de manera i amb les tècniques i materials, que assegurin que en el futur no faran impossible una altra eventual intervenció de restauració..” Carta del Restauro 1972

“...Són preferibles les tècniques i materials tradicionals per la conservació d’elements arquitectònics...” Carta del ICOMOS, Burra 1979

“..La continuïtat dels sistemes tradicionals de construcció...són essencials per la restauració del patrimoni arquitectònic...” Carta del Patrimoni Tradicional, Mèxic 1999

“…. El ús de les tècniques tradicionals s’ha de considerar aplicable no solament a les simples millores de les condicions estàtiques, sinó també a molts casos "patologia ordinària“. De totes maneres, declarar-se favorable a la recuperació de les tècniques tradicionals no és suficient, perquè és necessari saber-les realitzar. L’ús exagerat de les tècniques innovadores en la construcció moderna en general, i també en el camp de la restauració, ha originat un abandó del saber fer tradicional, no solament considerat obsolet, sinó incorrecte o, sense més, erroni. De totes maneres, en els casos de "patologies ordinàries" és sempre preferible adoptar tècniques i materials tradicionals, que són més homogenis amb les obres que s’han de salvaguardar...” Carta del Restauro , 1987

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gracies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació-restauració actual s'ha de basar en el coneixement científic del material.

Per aquest motiu, és necessari saber escollir la calç més adequada en quin moment i de quina manera aplicar-la, única per a cada intervenció de conservació o restauració, on les actuacions no poden ni han de ser irreversibles.

Tot i així la complexitat de funcions que pot abarcar aquest material, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació in situ i de manera habitual. Bé podria ser, que allò que van aixecar els avantpassats amb esforç i materials naturals, moris per un excés d'afecte al utilitzar indiscriminadament resines, materials hidràulics i sintètics.

 
 
 
 
       
 
Contingut
Botiga Online
Contacte
       
 
 
 
     
 
 
 
   
Copyright © 2020 Sònia Argano